hattatlarsofasi.com
Hulûsî Yazgan
Türk hat san‘atındaki şöhretini hatt-ı ta’likte ibrâz eylemiş kudrete borçlu olan Hulûsî Yazgan’ın mufassâl terceme-i hâli, bu münâsebetle ta’lik hattatları meyânında verilmiştir. Buna mukabil sülü…