hattatlarsofasi.com
Hayreddîn Mar‘aşî
Türk hat san‘atının büyük bir ivme kazandığı Fâtih Sultan Mehmed devri hattatlarından olan Hayreddîn Mar‘aşî’nin hayatına dâ’ir ma’lûmâtımız çok azdır. Tahsîl-i ilim için gittiği Amasya’da zamanın …