hattatlarsofasi.com
Yamakzâde Sâlih Efendi
Türk hat san‘atının kudretli hattatlarından biri olan Yamakzâde Sâlih Efendi, Abdullah Efendi nâmında bir zâtın oğludur. Küçük yaşta babasını kaybedince Mukabele-i Süvârî Kîsedârı Mehmed Efendi’ye …