hattatlarsofasi.com
Hatib Mehmed Efendi
Türk san‘atı tarihinde daha ziyâde ebrûculuğu ile ma’ruf olan Hatib Mehmed Efendi, Ahmed Efendi nâmında bir zâtın oğlu olup İstanbul’da doğdu. Babasının kimliği ve eğitimi hakkında bir bilgiye ulaş…