hattatlarsofasi.com
Hasan Tahsîn Efendi
Osmanlı hat san’atının son devirdeki en ma’rûf sîmalarından biri olan Hasan Tahsîn Efendi Tokatlı olup oradaki Meydan Cami’nin imâmı Osmân Efendi’nin oğlu olarak H. 1267/M. 1851 senesin…