hattatlarsofasi.com
Hasan Tahsîn Bey
Ricâl-i Devlet-i Aliyye’den Hacı Mehmed Ağa’nın oğlu olarak H. 1215/M. 1800-1801 senesinde Kıbrıs’ın Lefkoşe Kasabası’nda dünyaya gelmiş olan Hasan Tahsîn Bey, babasının görevi gereği gittiği İstan…