hattatlarsofasi.com
Hamdî Çavuş
Aslen Kastamonulu olmakla beraber, küçük yaşta İstanbul’a göçerek Fatih’e yerleşmiş, eğitimini de burada tamamlamıştır. Bir yandan da târikat terbiyesi almak için Şeyh Nûrî Efendi’ye inâbet etmişti…