hattatlarsofasi.com
Halîme Hanım
Hatîbzâde Yahya Paşa’nın imâmet hizmetiyle be-nâm Mehmed Sâdık Efendi’nin kızı olan Halîme Hanım, iyi bir tahsîl ve terbiyye gördüğü gibi, babasının teşvîki ile Seyyid Mehmed Hilmî Ağa’dan sülüs ve…