hattatlarsofasi.com
Halîl Zühdî Efendi
Dârü’t-taba’ât-ı Ma’mûre musahhihi olan Halîl Zühdî Efendi’nin hayatına dâ’ir herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır. Yahyâ Hilmî Efendi gibi bir üstâdı yetiştirmiş olması, nesihte mâhir bir hattat o…