hattatlarsofasi.com
Halîl Vehbî Efendi
Halîl Vehbî Efendi’nin terceme-i hâline dâ’ir herhangi bir bilgi yoktur. Meşâhir-i hattâtînden İsmâ’il Zühdî Efendi’nin şâkirdânındandır. Hat ü Hattâtân’da H. 1240/M. 1824-1825 yılında vefât ettiği…