hattatlarsofasi.com
Halîl Şükrî Efendi
Trablusgarb hattatlarından olan Halîl Şükrî Efendi, H. 1291/M. 1874 senesinde oradaki rüşdî mektebin sülüs mu’allimliğine ta’yin edilmiştir. H. 1320/M. 1904 senesinde de Trablusgarb Merkez Rüşdiyye…