hattatlarsofasi.com
Hâfızzâde Mehmed Efendi
Edirne’deki Murâdiyye Cami’nin imâmı Hâfız İbrahim Efendi’nin oğlu olarak orada doğmuştur. Babasına nisbetle “Hâfızzâde” ve “İmâmzâde” künyeleri ile de tanınırdı. Hüsn-i hattı Balabân Paşa imâmı Se…