hattatlarsofasi.com
Hâfız Mehmed Râsim Efendi
Daha fazla bilgi için gönderiyi ziyaret edin.