hattatlarsofasi.com
Hâfız Azîz Azmî Efendi
Eyüplü olan Hâfız Azîz Azmî Efendi Mihrişâh Vâlide Sultân Mektebi’ne duhûl ile Akif Efendi’den hıfzını tekmîl eylemiş, Mehmed Zekâ’î Dedeefendi’den de sülüs ve nesih meşketmiştir. Eğitimini tamamla…