hattatlarsofasi.com
Hacızâde Mustafa Efendi
Abdülkerîm Efendi’nin oğlu olarak Karamân’da doğmuş olan Hacızâde Mustafa Efendi ilk tahsîlini de orada tamamlamış, daha sonra İstanbul’a giderek dînî ilimler eğitimi almıştır. Bu esnâda Müsta’itzâ…