hattatlarsofasi.com
Hacı Mehmed Ârif Efendi
Anadolu pâyelilerinden olup H. 1217/M. 1803 senesinde vefât eden Firârî Mustafa Paşazâde İbrahim Bey’in hafîdi olarak, İstanbul Eyüp’de doğmuş olan Hacı Mehmed Ârif Efendi tahsîlini de orada tamaml…