hattatlarsofasi.com
Hacı Hüseyin Hüsnî Efendi
Bazı hâllerinden dolayı “Deli” lâkabıyla anılan Afîf dâmâdı Seyyid Osman Efendi’nin şâkirdlerinden olan Hacı Hüseyin Hüsnî Efendi, Eski Saray teberdârânından idi. Son zamanlarında Hac vazîfesini îf…