hattatlarsofasi.com
Hacı Beşîr Ağa
Türk hat san‘atının en ilgi çekici sîmâlarından biri olan Hacı Beşîr Ağa, “kara ağalar”dan olup çocuk yaşında köle olarak Mora Mültezîmi Ahmed Paşa’nın dâ’iresine duhûl eylemiş ve İslâmî terbiye ve…