hattatlarsofasi.com
Filibevî Hasan Fevzî Efendi
Hüdâvendigâr Livâsı Vâlîsi Mustafa Nûrî Paşa’nın gılmânından olan Filibevî Hasan Fevzî Efendi onun dâ’iresinde tahsîl ve terbiyye görmüş, hayli müddet hâmîsinin kitâbet hizmetiyle meşgul olmuştur. …