hattatlarsofasi.com
Filibevî Hâfız İsmâ’il Efendi
İsmine Bakkal Ârif Efendi’nin terceme-i hâlinde rastladığımız Filibevî Hâfız İsmâ’il Efendi, oradaki Yürüyüş Cami’nin hatîbi idi. Hayatına dâ’ir başka bir ma’lûmâta ulaşılamayan hattatın, H. 1260’l…