hattatlarsofasi.com
Eyyûbzâde Mehmed Efendi
İstanbul’da doğmuş olan Mehmed Efendi babasına nisbetle “Eyyûbzâde” künyesiyle iştihâr etmiştir. İyi bir eğitimin ardından medreseye girmiş, tahsilini ikmâl eyledikten sonra bir müddet zamanın ulem…