hattatlarsofasi.com
Eşrefzâde Ahmed Ziyâ’eddîn Efendi
Bursa meşâyihinden Eşrefzâde Mehmed Fahreddîn Efendi’nin oğlu olarak H. 1161/M. 1748 senesinde Bursa’da doğan Eşrefzâde Ahmed Ziyâ’eddîn Efendi, sıbyân mektebinde okurken babasından ve daha sonra d…