hattatlarsofasi.com
Esmâ İbret Hanım
Ser-hasekiyân-ı Hassâ’dan Ahmed Ağa’nın kızı olan Esmâ İbret Hanım, Türk hat sanatı içinde iştihâr etmiş güzide kadın hattatlardan biridir. Topkapı Sarayı Müzesi’ndeki hilye-i şerîfinin arkasındaki…