hattatlarsofasi.com
Esedullah Kirmânî
Kirmânşâh’ta doğmuş olan Esedullah Kirmânî’nin silsile-i nesebi ve tahsîli hakkında çok az bilgi vardır. Aklâm-ı sitteyi ulemâdan Şeyh Muhammed Kirmânî’den, ta’liki ise evvelâ Alî Herevî’den ve dah…