hattatlarsofasi.com
Emrullah Demirkaya
H. 1312/M. 1894 senesinde Kastamonu’da dünyaya gelen Emrullah Demirkaya’nın ceddi Kırım Türkleri’nden olup 1855’deki Kırım Muhârebesi’nden sonra Gümülcine ve oradan da Selânik’e göçmüş, Balkan Harb…