hattatlarsofasi.com
Emîne Safvet Hanım
Meşâhir-i hattâtînden Mustafa Kütâhî’nin kızı olarak İstanbul’da doğmuş olan Emîne Safvet Hanım, aklam-ı sitteyi babasından meşkederek icâzet almıştır. Zamanının önde gelen hanım hattatlarından bir…