hattatlarsofasi.com
Eksercizâde Ahmed Hâmid Efendi
Eyüp Sultan Cami mü’ezzinlerinden Nazîfzâde Mustafa Efendi’nin oğlu olarak Eyüp’te doğmuş olan Eksercizâde Ahmed Hâmid Efendi, eğitimi esnâsında Eğrikapılı Mehmed Râsim Efendi’den aklâm-ı sit…