hattatlarsofasi.com
Ekrem Güçlüer
Mâbeyn-i Hümâyûn kâtiblerinden Mehmed Tevfîk Bey’in oğlu olarak H. 1319/M. 1901 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Ekrem Güçlüer’in tam ismi “Mehmed Ekrem”dir. İbtidâ’î ve rüşdî mektebleri bitirdikt…