hattatlarsofasi.com
Edirnevî Seyyid Alî Efendi
Süleyman Efendi nâmında bir zâtın oğlu olarak Gümülcine’de doğmuştur. Ancak medrese tahsîli için gittiği ve ömrünün sonuna kadar ikamet ettiği Edirne şehrine nisbetle Edirnevî Seyyid Alî Efendi ism…