hattatlarsofasi.com
Edirnevî Seyyid Ahmed Hilmî Efendi
Edirnevî Seyyid Ahmed Hilmî Efendi’nin terceme-i hâli hakkında herhangi bir ma’lûmât yoktur. Neşredilen H. 1271/M. 1854-1855 tarihli “Meded Yâ Alî” levhasından Bektaşî Târikatı’nın müntesiblerinden…