hattatlarsofasi.com
Edirnevî Seyyid Ahmed Ferîd Efendi
Beldesinde kitâbet hizmeti veren müstahdemînden olduğu anlaşılan Edirnevî Seyyid Ahmed Ferîd Efendi, Edirne Mekteb-i İ’dâdîsi’ndeki tahsîli esnâsında, mektebin hüsn-i hat hocası Mehmed Şerîf Hulûsî…