hattatlarsofasi.com
ebû-Bekir Fehmî Ağa
Saray-ı Atik teberdârlarından olan ebû-Bekir Fehmî Ağa, senelerce hizmetten sonra teberdârânın hüsn-i hat mu’allimliğine ta’yin edilmiştir. Ta’lim-i talebe ile meşgul iken vefât etmişse de, tarihi …