hattatlarsofasi.com
ebû-Bekir bin Süleyman
Süleyman Efendi’nin oğlu olarak İstanbul’da doğmuştur. Küçük yaşta hıfzını ikmâl ile hâfızlardan olmuş, aklâm-ı sitte dersleri aldığı Yedikuleli Seyyid Abdullah Efendi’nin önde gelen tilmizle…