hattatlarsofasi.com
ebû-Bekir bin Mehmed
Tevki’î Mehmed Efendi’nin oğlu olarak İstanbul’da doğmuş olan ebû-Bekir bin Mehmed, babasının vefâtı üzerine küçük yaşta iken Enderûn-ı Hümâyûn’a alınmış, buradaki tahsîli esnâsında dönemin önde ge…