hattatlarsofasi.com
Dizdârzâde Seyyid Abdullah Rıdâ’î Efendi
Çankırı Dizdârı’nın oğlu olarak orada doğduğundan “Dizdârzâde” künyesiyle tanınan Dizdârzâde Seyyid Abdullah Rıdâ’î Efendi, ilk eğitimini memleketinde tamamladıktan sonra medrese tahsîl…