hattatlarsofasi.com
Derviş Alî-i Sâlis
Hüsn-i hattaki müstesna mevki’i nedeniyle kendinden önce yetişmiş olan nâmdaşlarından tefrîk için “Derviş Alî-i Sâlis” nisbesiyle yâd olunan hattatımız, doğu vilâyetlerinden birinden geldiği İstanb…