hattatlarsofasi.com
Derviş Alî Giridî
Girit’ten hicretle Celvetî sülûku yapmak üzere İstanbul’a giderek Üsküdâr’daki Azîz Mahmud Hüdâ’î Dergâhı’na yerleşmiştir. Çile çıkardığı esnâda hüsn-i hatta heves edip Hasan Üsküdârî-i Sânî’…