hattatlarsofasi.com
Debbâğzâde Hasan Zühdî Efendi
Sirozlu olan Debbâğzâde Hasan Zühdî Efendi ilk eğitimini beldesinde tamamladıktan sonra İstanbul’a giderek medreseye girmiştir. Medrese tahsîlini tamamladıktan sonra müderris olup İstanbul medresel…