hattatlarsofasi.com
Çukurcumalı Abdülkadir Kadrî Efendi
Feyziyye Mekteb-i Rüşdîsi’nin hüsn-i hat mu’allimi olan Çukurcumalı Abdülkadir Kadrî Efendi’nin terceme-i hâli hakkında başka bir ma’lûmât yoktur. Kendisinden hüsn-i hat dersleri almış olan Hatîb Ö…