hattatlarsofasi.com
Cûdî Ömer Efendi
Müderrisînden Kızânlıklı Alî Efendi’nin oğlu olarak İstanbul’da doğan Cûdî Ömer Efendi ilk tahsîlini babasının taht-ı tedrîsinde tamamlayıp ulûm-ı mütenevvi’âyı öğrendi. Bu esnâda İsmâ‘il Zühdî Ağa…