hattatlarsofasi.com
Çörekçizâde Ahmed Münîr Efendi
İstanbul’da çörekçi esnâfından Mehmed Efendi’nin oğlu olduğundan “Çörekçizâde” künyesiyle de ma’rûftur. Zekâsı ve kabiliyeti ile beyne’l-akrân sivrilince Galata Sarayı Mektebi’ne alınan Çörekçizâde…