hattatlarsofasi.com
Çömezzâde Muhsin Bey
Meşâhir-i hattâtînden Çömez Mustafa Vâsıf Efendi’nin oğlu olup babasına nisbetle “Çömezzâde” künyesiyle iştihâr eylemiş olan Muhsin Bey’in babasından mücâz bir hattat olduğu anlaşılmaktadır. Habîb …