hattatlarsofasi.com
Çivicizâde Ahmed Efendi
Eyüp’te Kasım Çavuş Mahallesi’nde dünyaya gelen Çivicizâde Ahmed Efendi, iyi bir tahsîlin yanında Suyolcuzâde Eyyûbî Mustafa Efendi’den sülüs ve nesih meşkederek icâzet almıştır. Ayrıca husûsî sûre…