hattatlarsofasi.com
Cezâ’irî Hüseyin Dilâver Efendi
Lâkabına bakılırsa Cezâyir’de doğmuş olan Cezâ’irî Hüseyin Dilâver Efendi, muhtemelen tahsîl için gittiği İstanbul’da Büyük Derviş Alî’den sülüs ve nesih meşkederek icâzet almıştır. Ayrıca ta…