hattatlarsofasi.com
Çelebi İmâm Hâfız Mustafa Efendi
Edirne hattatlarının meşâhirinden olan Hâfız Mustafa Efendi, Noktacızâde Cami’nin imâmı idi. Çevresinde “Çelebi İmâm” lâkabı ile tanındığından, Türk hat san‘atında o lâkabla da anılmıştır. Herkes t…