hattatlarsofasi.com
Çavuşzâde Ahmed Efendi
Mehmed Efendi nâmında bir zâtın oğlu olarak Edirne’nin Kıyık Mahallesi’nde doğmuş olan Çavuşzâde Ahmed Efendi, medrese tahsili görmüş, bu esnâda hüsn-i hatta ilgi duyarak beldesinin önde gelen hatt…