hattatlarsofasi.com
Burusevî Mehmed Efendi
Bursa hattatlarından Mustafa Efendi’nin oğlu olan Mehmed Efendi, âsârına memleketine nisbetle “Burusevî” künyesiyle ketebe koymuşsa da, türlü fen ve san‘ata olun vukufu nedeniyle hattâtîn meyânında…