hattatlarsofasi.com
Boşnak Osman Efendi
Lâkabından da anlaşılacağı üzere Bosnalı olan Boşnak Osman Efendi’nin doğum tarihi ve tahsîli hakkında bir ma’lûmât yoktur. Muhtemelen medrese eğitimi için gittiği İstanbul’da hüsn-i hatta heves il…