hattatlarsofasi.com
Berberzâde Mehmed Sa’id Efendi
İstanbul’da, Mahmudpaşa’da berber esnâfından Ahmed Efendi’nin oğlu olarak doğmuş olan Berberzâde Mehmed Sa’id Efendi, sıbyân mektebini ikmal eyledikten sonra hüsn-i hatta heves ederek, Şekerzâde Se…