hattatlarsofasi.com
Berberzâde İbrahim Efendi
İstanbul’un Cihângir semtinde doğmuş olan Berberzâde İbrahim Efendi hüsn-i hattı hem-şehrîsi Mustafa Cihângirî’den meşkederek icâzet almıştır. Hayatı hakkında herhangi bir bilgiye ulaşılamayan hatt…